دانلود آهنگ خسته و در به در عرفان

دوشنبه - 14 نوامبر 2022
دانلود آهنگ خسته و در به در عرفان

هم اکنون از سانگرز ♪ دانلود اهنگ خسته و در به در با صدای عرفان به همراه تکست و بهترین کیفیت 🎘

Download Old Music BY : ARFAN | KHSTH V DR BH DR With Text And 2 Quality 320 And 128 On songrs.ir

آه بنویسین خط من هه هه 🎘😘

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎘😘

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎘😘

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎘😘

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎘😘

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎘😘

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎘😘

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎘😘

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎘😘

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎘😘

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎘😘

خط من

هر جا که من برم 🎘😘

خسته و در به در

همراه من سفر 🎘😘

خط من

هر کی که باهام باشه 🎘😘

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎘😘

خط من

هر جا که من برم 🎘😘

خسته و در به در

همراه من سفر 🎘😘

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎘😘

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎘😘

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎘😘

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎘😘

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎘😘

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من)2بار 🎘😘

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎘😘

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎘😘

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎘😘

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎘😘

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎘😘

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎘😘

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎘😘

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎘😘

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎘😘

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎘😘

🎘😘

آه بنویسین خط من هه هه 🎘😘

اینجاست که می بینین خط من کیه آه

عرفان خشایار افرا ریویل مهراد هیدن آه آه(ترانه از سایت ) 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

خط من هفت مرده تو رپ سر داره

هفت خط تو رد بی برگشت با یه 🎘😘

لشگر از لندن تا من صف داره

آره گفتم لندن پس حتما بایست 🎘😘

باشه چند خط از مهرک و مهراد

پخش شه دوبی و شمشک و تهران 🎘😘

همین چند خط پس

همین چند خط بس 🎘😘

داشی شرمندم وقت خشی و افراست

خطم لشگر سربدار 🎘😘

بکس خبرچین و خایه مال

تا به حال گذشته 6 سال 🎘😘

رپ بندا کنار مال ماست امسال

وقت تمومه و تموم دوومت 🎘😘

زیرزمین رپینو ما پشت بومش

دنیا پی خطمه نومیه خط بده 🎘😘

آشور تا که تکت تهران دستمه

هر کی که باهام باشه 🎘😘

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎘😘

خط من

هر جا که من برم 🎘😘

خسته و در به در

همراه من سفر 🎘😘

خط من

هر کی که باهام باشه 🎘😘

هرچی به پاش باشه

سختی تو راش باشه 🎘😘

خط من

هر جا که من برم 🎘😘

خسته و در به در

همراه من سفر 🎘😘

خط من

شنیدی ریویل بودش حالام خشایاره 🎘😘

میشنوین میرین تو حس کارام خنده داره

خط ما خطرناکه ما 5 تا 🎘😘

تخت خونی تیکه تیکست صبه تنتو

این خط ماست 🎘😘

از خونه تکون نخور نکن کفشو پات

اگه حال نمی کنی با ما اینه اخطار 🎘😘

[Persian Music on ListenPersian]

مهم نیستی اصلا به ک*ر عرفان 🎘😘

(هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من)2بار 🎘😘

زاخار بدون وضع خطم خیلی خوبه حالا دیگه

یه خطم رو میزه که از لوله بالا میره 🎘😘

میره تو خونمون تا که بیام تو موده خوب

دستمونه توتنمون تو طول روز تا که بشه غروب اون 🎘😘

خورشید چونکه شب مال ماست

دافام میان یکی چپ یکی پایه راست 🎘😘

چیه چشم نداری ببینی

چشت دراد تا نتونی دیگه از اون چشم تو ببینی 🎘😘

دورورمون نه کس داره لنزو میذاره

سامانم از پارکینگ داره بنزو میاره 🎘😘

همون سهرابم طبق معمول هیزو میچاقه

ادامه بذاز عرفان دوباره بیسو بیاره 🎘😘

ها منم تو استیل خاص خودمم

پابیرون در حال زدن واکسش و تنم 🎘😘

اینم یه کادوست واسه دافا باز امسال

صدا سوزناکه من رو بیت داش عرفان 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

هر کی که باهام باشه

هرچی به پاش باشه 🎘😘

سختی تو راش باشه

خط من 🎘😘

هر جا که من برم

خسته و در به در 🎘😘

همراه من سفر

خط من 🎘😘

حالا که فهمیدی خط من چیه

پس پسر دیگه 🎘😘

نیای یه وقت سمت من

چونکه نفر آخر تیغ که دید 🎘😘

چنان جیغ کشید

تفلکی انگاری ختنه کرد 🎘😘

🎘😘

ЩѕШШґ ШўЩЩШЫЊЩ ЩЩЫЊЩ ЩЩЂШІЫЊЪ

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند